Bij B2Works werken we met mensen. Het is ons grootste kapitaal. Onze inzet ligt niet alleen bij onze eigen mensen, maar strekt zich uit naar iedereen die met ons in aanraking komt. We begrijpen de invloed die we hebben als werkgever en willen op de meest duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier werken.

Hoe doen we dit? Door te werken met aandacht voor mensen en aandacht voor het milieu. We nemen concrete stappen om onze CO2-uitstoot te verminderen, met aandacht voor huisvesting en transport. We moedigen bijvoorbeeld het gebruik van fietsen aan voor onze flexwerkers en streven naar kortere woon-werkafstanden. Bovendien doen we er alles aan om de emissies in onze huizen te verminderen, met behulp van slimme thermostaten en het informeren van onze flexwerkers over energiebesparing. We richten onze woningen in met meubels uit lokale kringloopwinkels, waardoor we niet alleen het milieu ontlasten maar ook een sociaal doel dienen.

Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke pijler binnen B2Works. We sponsoren lokale goede doelen en steunen de KWF Kankerbestrijding. Op die manier dragen we niet alleen bij aan individuen, maar ook aan de samenleving als geheel. We streven ernaar om iedereen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd. Regelmatig bieden we mensen die anders wellicht geen kans zouden krijgen, een plek om te werken en te groeien. Het maakt niet uit wie ze zijn, het is voor ons van groot belang dat al onze flexwerkers gelukkig zijn, want zij vormen de kracht van B2Works. We sturen hen alleen naar klanten waar ze het overeengekomen aantal uren kunnen werken en we besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze huisvesting, sociale begeleiding, tijdige betaling en het beantwoorden van al hun vragen op een adequate manier.

Bij B2Works gaan we verder dan alleen zakelijk succes. We willen een positieve impact hebben op de wereld om ons heen en bijdragen aan een duurzame toekomst. We zijn vastbesloten om onze verantwoordelijkheid te nemen en het verschil te maken. Elke dag opnieuw.

Contact ons

svg image

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij B2Works werken we met mensen. Zij zijn ons grootste kapitaal.

Lees meer