Certificaten

Onze certificaten zijn een teken van onze kwaliteit. Ze bevestigen onze toewijding om aan de hoogste normen te voldoen, zowel voor onze klanten als voor onze werknemers.

NEN 400

B2Works is in het bezit van de NEN-4400-1 certificering. Deze certificering is een erkende standaard in Nederland die de naleving van de belasting- en arbeidswetgeving door B2Works bevestigt, evenals de financiële stabiliteit ervan. Het behalen van de NEN 4400-1 certificering toont aan dat B2Works voldoet aan de eisen op het gebied van loonadministratie, belastingen en sociale lasten. Het verzekert klanten, werknemers en belanghebbenden dat B2Works ethisch opereert, zijn werknemers eerlijk behandelt en aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Je zou niet willen werken voor een bureau dat dit certificaat niet heeft!

Stichting Normering Flexwonen

B2Works is in het bezit van het certificaat Stichting Normering Flexwonen. SNF is een stichting die normen en regels stelt voor de kwaliteit van tijdelijke huisvesting in de flexibele arbeidssector. Het behalen van de SNF-certificering houdt in dat de uitzendonderneming voldoet aan de strenge eisen en richtlijnen die de SNF stelt aan huisvestingsvoorzieningen. Het zorgt ervoor dat de uitzendkrachten van het uitzendbureau veilige, hygiënische leefomstandigheden hebben met voldoende ruimte en privacy. Om het SNF-certificaat te (blijven) voeren, moet een certificerende instantie jaarlijks alle woningen inspecteren.

Fair Produce

Fair Produce is een certificeringsprogramma gericht op eerlijke en ethische arbeidspraktijken binnen de champignonproductie in Nederland. Het behalen van de Fair Produce-certificering toont de toewijding van B2Works aan het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen en de bescherming van de rechten van werknemers binnen de champignonsector. Het betekent dat B2Works actief het welzijn en de passende behandeling van de werknemers die het in dienst heeft, bevordert. De certificering verifieert ook dat B2Works voldoet aan de relevante arbeidswetten, regelgeving en industrienormen.

SBB

SBB is de Nederlandse organisatie die de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven bevordert. B2Works is een erkend leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan een aantal voorwaarden. Wij bieden studenten een goede en veilige werkplek, waar zij ervaring kunnen opdoen met de werkprocessen en activiteiten die horen bij het beroep waarvoor zij studeren. Hiervoor hebben wij een praktijkopleider die de leerling begeleidt.

svg image

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij B2Works werken we met mensen. Zij zijn ons grootste kapitaal.

Lees meer